Nejprodávanější produkty

Výrobci

Žádný výrobce

Novinky

Slevy

Dodavatelé

Žádný dodavatel

Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje:

  • dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky
  • dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy
  • dodat kupujícímu zboží, které vyhovuje normám a nařízením platným na území ČR a SR

Prodávající neodpovídá za:

  • opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. přepravní společností
  • opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně zadanou adresou příjemce
  • za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. přepravní společností
  • případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

Kupující se zavazuje:

  • zaplatit za zboží cenu v plné výši ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky
  • objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů av případě jakýchkoliv poškození nám tyto skutečnosti neprodleně oznámit
  • v případě, že si kupující zboží nepřevezme, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si kupující zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je na zvážení prodávajícího či nový, nebo původní zboží je kupujícímu ochoten poskytnout. V případě, že se prodávající rozhodl kupujícímu zboží poskytnout je kupující povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) Především při ceně vyšší než 7000 Kč, žádat kupujícího o zaplacení zálohy ve výši 50% z ceny objednaného zboží na náš účet. Objednávka se začne vyřizovat až po připsání zálohy na účet prodávajícího. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího peníze zůstávají prodávajícímu na pokrytí výdajů spojených s obstaráváním zboží.

1. Dodací lhůty

Zboží, které není na skladě objednáváme na základě vašich objednávek od našich dodavatelů. Dodací lhůta zboží je 1 - 3 týdny od přijetí závazné objednávky / obvykle vyřídíme objednávku do 10 pracovních dnů /. Upozorňujeme, že některé výrobky, které máme v nabídce, mohou být v době přijetí objednávky vyprodané, dodavatelé nás totiž nemají povinnost informovat o vyprodaných zboží. Po vyřízení objednávky vždy zákazníka informujeme prostřednictvím e-mailu o odeslání jeho objednávky. Pokud vám zásilka nebude doručena po uplynutí 3 týdnů, doporučujeme abyste informovali u nás e-mailem na adrese: naapple@jadotrade.cz, nebo můžete použít kontaktní formulář na naší webové stránce:. Stává se totiž, že zákazníci nedostanou oznámení z pošty o uložení zásilky. V případě, že objednané zboží nebude možné zaslat podle výše uvedené dodací lhůty, oznámíme vám předpokládaný termín dodání. V tom případě si však vyžádáme vaše odsouhlasení. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno okolnostmi námi nezaviněnými (zpoždění zásilky, ztráta zásilky ...).

2. Ceny zboží

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou pro kupujícího platné v době odeslání objednávky zboží a nemění se v případě snížení, nebo zvýšení cen v budoucnu. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě však, že v době objednání zboží se ceny výrazně změní a dodavatel nás na tuto skutečnost předem neupozorní, vyhrazujeme si právo změny cen v realizované objednávce, zákazníka však o tom uvědomíme s tím, že objednávku nám buď dodatečně znovu potvrdí a bude akceptovat novou cenu, nebo ji zruší. Všechny uváděné ceny jsou pro kupujícího jsou konečné, včetně DPH. V ceně zboží není započítáno poštovné a balné. Dokladem o prodeji je faktura, která je součástí každé zásilky, a která slouží zároveň jako dodací list.

3. Přepravné, balné a platby za zboží

Platba: formou dobírky - platba v hotovosti doručovateli při převzetí zásilky.

Zboží zašleme na dobírku na adresu zadanou kupujícím v objednávce řádně zabaleno. Za zboží platíte až při přebírání balíku. K ceně zboží připočteme přepravné a balné v hodnotě 119 Kč. Při objednávkách nad 1500 Kč se poštovné a balné neúčtuje, účtuje se pouze částka 30 Kč za dobírečné.

Platba: bankovním převodem předem.

Po objednání zboží a zkontrolování skladové dostupnosti zboží Vám zašleme údaje potřebné k úhradě a po připsání peněz na náš účet zboží zašleme na adresu udanou kupujícím v objednávce řádně zabaleno. K ceně zboží připočteme přepravné a balné v hodnotě 89 Kč. Při objednávkách nad 1500 Kč se poštovné a balné neúčtuje.

4. Zrušení objednávky, nepřevzetí zásilky

Vážení zákazníci, protože při nákupu přes internet nemáte možnost prohlédnout si nabízené zboží, případně se můžete při objednávání splést, z těchto důvodů je zde možnost vámi zaslanou objednávku zrušit.

Nepřevzetí zásilky

Pokud si zákazník nestihl, nebo nemohl zásilku přebrat v stanoveném termínu, ale informuje nás o tom předem, zásilku na jeho požádání pošleme znovu, ale až po úplném zaplacení faktury, ještě před odesláním zásilky na náš účet, faktura však bude navýšena o náklady, které nám vznikly z důvodu opětovného zasílání zboží zákazníkovi.